De Vereniging Bestuurskunde organiseert digitale bijeenkomst: Samenwerken als één overheid, wat betekent dit voor de publieke manager?

Online bijeenkomst op vrijdag 2 april 2021 van 10.00 tot 12.00 uur
Samenwerken als één overheid, vanuit de maatschappelijke opgave. Het klinkt zo logisch. En goed. Wie wil dat nu niet? Recente rapporten wijzen ook allemaal op het nut en belang er van. Zo was er recent het rapport van de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen die voor de komende kabinetsformatie een reeks aanbevelingen formuleerde voor het samenwerken als één overheid. En op tal van plekken worden deze geluiden opgepikt en overgenomen.


Samenwerken als één overheid kent echter ook beperkingen. In een andere recente studie, ‘Grenzeloos Samenwerken’, wijst bijvoorbeeld op de oorsprong en ook het nut van grenzen tussen en binnen organisaties en arrangementen. En vanuit de wereld van het staats- en bestuursrecht is er veel discussie over de opzet van interbestuurlijke samenwerkingen en regionale verbanden.

In deze sessie zoomen we op een heel specifiek deel van dit levendige en actuele debat in. Wat betekent het om als publiek manager als één overheid te werken, en daarbij steeds het grensverkeer tussen over organisaties heen te doorlopen? Wat moet je daarvoor kunnen? Wat kun je doen? En wat moet je vooral laten? Dat gaat enerzijds over wat er buiten moet gebeuren, maar ook over hoe je het binnen in de eigen organisatie goed bij elkaar houdt.

Noodgedwongen voeren we ons gesprek online. Een panel van wetenschappelijke sprekers en ervaringsdeskundigen voert met elkaar discussie én de kijkers discussiëren op afstand via chat en camera mee. We maken er dus een actieve sessie van, waarbij we hopen dat uit zoveel mogelijk verschillende lagen en delen van het openbaar bestuur mensen deelnemen aan het gesprek.

Klik hier voor meer informatie