Onderwijsassisstent/onderzoeker overheidsmanagement en -beleid

Het KU Leuven Instituut voor de Overheid is een internationaal georiënteerd en interdisciplinair onderzoeksinstituut dat zich toespitst op verschillende aspecten van public governance. Zowel fundamenteel als toegepast onderzoek behoren tot onze onderzoeksactiviteiten, met aandacht voor theorie, empirie en praktijk. Het onderzoek vormt de basis van onze opleidingen. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan levenslang leren. Zowel reguliere studenten als ambtenaren en politieke actoren vormen onze doelgroep. Een van onze programma’s is de Master of Science in het overheidsmanagement en –beleid.
 
De opdracht van een AAP-medewerker bestaat enerzijds uit de ondersteuning van het onderwijs (50%) en anderzijds uit de voorbereiding van een doctoraat (50%).