SYMPOSIUM: De Sociologie van de Pandemie

24 Maart 2022 organiseren Beate Volker, Stefanie Andre en Tim Reeskens een symposium in het Centraal Museum van Utrecht om sociologische inzichten rond de pandemie te bespreken. 

Nu we stilaan in de staart van de pandemie zijn beland, ontstaan er nieuwe uitdagingen over rechten en plichten die spanningen tussen groepen in de samenleving blootleggen, bijvoorbeeld spanningen tussen overheid en samenleving, alleenstaanden versus gezinnen, stad en platteland, en tussen mensen met diverse etnische achtergronden. Vele vragen die de pandemie de afgelopen tijd heeft opgeworpen heeft ook de sociologie voorwerp van systematisch onderzoek genomen. Het is tijd de kennis die we hebben opgedaan te bundelen en te kijken waar we precies staan! Daarom organiseren wij op 24 maart 2022, ca. twee jaar na het afkondigen van de ‘intelligent lockdown’, een symposium waarbij we de sociologische bevindingen naar de gevolgen van de COVID-19 pandemie willen bespreken.

Drie vragen staan hierbij centraal:
(1) Wat weten we over de maatschappelijke gevolgen van het coronavirus?
(2) Welke vraagstukken zijn nog niet beantwoord of waarover zijn we het oneens?
(3) Wat leren we van deze crisis over hoe de Nederlandse samenleving in de toekomst kan omgaan met dergelijk grootschalige uitdagingen?