Uitnodiging PBL-seminar

In Nederland staan we voor grote maatschappelijke opgaven op het terrein van de fysieke leefomgeving, zoals de energietransitie, de transitie naar een circulaire economie, het stimuleren van de woningbouw, en samenbrengen van natuur, landbouw en andere opgaven voor een vitaal platteland.  

 

Opgaven waarbij verschillende overheden op verschillende schaalniveaus nauw met elkaar moeten samenwerken. Dit roept nieuwe kennisvragen op, zoals: Hoe zorg je dat je niet alleen voortgang boekt in je opgave, maar als verschillende overheden ook in het algemeen beter wordt in opgavegericht werken en hierbij ook oog en oor hebt voor de maatschappelijke partijen en de rol van de burger? Als nationaal kennisinstituut gaat het PBL in gesprek met beleidsmakers over het adresseren van deze vragen.

 

Programma

Na een welkom door moderator Ruben Maes volgt de keynote van PBL-directeur Hans Mommaas. Hierna gaan de deelnemers aan het seminar via parallelsessies in gesprek over de (regionale) aanpak van energietransities, vitaal platteland, brede welvaart en de circulaire economie. U kunt dan nog aangeven welke sessie uw voorkeur heeft na aanmelding voor het seminar.

 

De leefomgevingsopgaven van nu vragen om een integrale gebiedsgerichte aanpak waarbij verschillende overheden op verschillende bestuurslagen samen aan vraagstukken werken. Hierdoor ontstaat er een grote leerbehoefte over integrale, multi-level, multi-actor aanpak van dergelijke opgaven. Moderator Ruben Maes gaat hierover in gesprek met Bernard ter Haar (voorzitter studiegroep IFV), Edward Stigter (gedeputeerde Klimaat en Energie Noord-Holland), Ingrid van de Vegte (directeur Fries Sociaal Planbureau) en Maartje Schlebusch (directeur Ruimtelijke Strategie gemeente Ede). Wat weten we, wat kunnen we leren van elkaar en wat is er nodig om samen de juiste keuzes te maken voor de toekomst?

 

Datum online seminar: 6 juli 2021

Tijd: 14.30 uur tot 16.45 uur

 

 ___________________________________________________________________________                 

 

Aanmelden en meer informatie

 

Voor meer informatie neem contact op met Mieke Berkers, woordvoerder PBL.

E-mail: mieke.berkers@pbl.nlTelefoonnummer: 06 25068171

 

U kunt zich hier aanmelden