Universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht (UU) zoekt een universitair docent (UD) Bestuurs- en Organisatiewetenschap, i.h.b. Publiek Management. We hebben ruimte voor een (bijna) gepromoveerde UD die onderwijs en onderzoek combineert. De nieuwe UD is breed inzetbaar, in zowel de bachelor- als de masteropleiding (en zo mogelijk ook in het executive onderwijs). De UD is (bijna) gepromoveerd op een maatschappelijk relevante thematiek, in relatie tot Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O), en is internationaal georiënteerd. Naast de brede domeinkennis, ligt de thematische nadruk op publiek management, meer specifiek kwantitatief onderzoek, experimenten, professionals, leiderschap, en gedragsbestuurskunde. In het onderzoek levert de UD een bijdrage aan de onderzoekslijn Public Governance & Management (PGM) en in het bijzonder aan Publiek Management en de strategische onderzoeksthema’s Institutions for Open Societies en Pathways to Sustainability.

USBO richt zich in onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact op de studie van besturen en organiseren, gericht op publieke vraagstukken en in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Stafleden leveren zowel een bijdrage aan de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap als aan het gemeenschappelijk onderzoeksterrein (of onderdelen daarvan) onder de noemer ‘Public matters’, en aan de ambities van het departement op het terrein van ‘societal impact’. In onderwijs en onderzoek is ruimte voor verschillende disciplines, theoretische perspectieven en onderzoeksmethodes.

Lees meer