Vacature: Kwalitatief Bestuurskundig Onderzoeker bij het SCP

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Den Haag is op zoek naar breed inzetbare onderzoekers om een bijdrage te leveren aan het Meerjarenplan. Dit MJP bestaat uit 7 samenhangende onderzoeksprogramma’s die sterk gericht zijn op de domein overstijgende maatschappelijke vraagstukken van de komende jaren. Als onderzoeker draag je met jouw analyses en onderzoek bij aan beter geïnformeerd overheidsbeleid op verschillende urgente thema’s.

Eén van de nieuwe onderzoeksprogramma’s is ‘Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen’. Het programma heeft als doel het vergroten van kennis over (het gebrek aan) overeenkomst tussen de visies van burgers en overheid op het belang, de verantwoordelijkheidsverdeling en het beoogde gedrag van burgers op een aantal maatschappelijke opgaven en de mate waarin de aannames van overheden over het gedrag van burgers vanuit gedragswetenschappelijk oogpunt realistisch zijn. Met deze kennis proberen we te verklaren waarom beleid al dan niet succesvol is om op die manier bij te dragen aan het signaleren van knelpunten en kansen voor effectief, legitiem en toekomstbestendig beleid. De maatschappelijke opgaven die centraal staan, zijn gezond leven, duurzaamheid, een leven lang ontwikkelen, bestaanszekerheid, innovatie en ondernemershap en zorg voor dierbaren.

Samen met je collega’s – een mix van nieuwelingen en oudgedienden – voer je hiervoor onderzoek uit en vertaal je dat door naar aanbevelingen voor beleid. Je voert onderzoeken uit met een kwalitatief karakter of je neemt de kwalitatieve kant van onze mixed-method onderzoeken voor je rekening. Je werkt, soms samen en soms zelfstandig, aan alle onderdelen van de onderzoekscyclus: stakeholdergesprekken, vertaling van maatschappelijke opgaven naar onderzoeksvragen, onderzoeksdesign, (aansturing van) dataverzameling, data-analyse, rapporteren, het schrijven van aanbevelingen en deze laten doorwerken in beleid.

Daarnaast bewaak je de kwaliteitsnormen van het SCP, vertegenwoordig je de organisatie op jouw werkterrein en onderhoud je goede contacten met betrokken partijen in beleid, maatschappij en wetenschap. Je werkt in het hart van het overheidsbeleid. Een dynamische wereld waarmee jij actief aansluiting zoekt zonder je onafhankelijkheid als wetenschappelijk medewerker te verliezen.

Lees hier meer over de functie.